Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Gdański liberał XXI wieku

dailyvideo

Polska gospodarka w 2006- najgorsza w UE

Polska w 2006 roku, przed przyjęciem Bułgarii i Rumunii, była najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Najniższy produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca, spośród wszystkich 25 krajów całej Unii zanotowano w woj. Lubelskim. Stanowił tu on tylko 33 % unijnej średniej. Lodnyn zanotował 278 % unijnej średniej w przeliczeniu na jednego swojego mieszkańca.

Produkt krajowy na mieszkańca wg siły nabywczej był w europejskim porówaniu rekordowo niski i wynosiłtylko 43 % średniej europejskiej. Gorzej pod tym względem wypadała tylko Litwa (38 % unijnej średniej) i Łotwa (36 % unijnej średniej).

Wzrost gospodarczy, czyli zmiana PKB w 2005 roku był najniższy spośród wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Słowacja, Polska). Podobny kryzys miał miejsce w latach 2001 i 2002, kiedy to wzrost PKB spadł do 1,1 i 1,4 % rocznie. Odsetek osób poniżej progu ubóstwa wynosi 17 % i jest porównywalny z Jamajką (19.1 %) i Rosją (17,8 %), Maroko (19 %) lub Chile (18.2 %).

Posted by Adam Phoo on 00:57. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Polska gospodarka w 2006- najgorsza w UE

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć