Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Gdański liberał XXI wieku

dailyvideo

Propozycje programowe - gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - mniej śmieci – więcej oszczędności

Obecne prawo umożliwia wprowadzenie efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce, którego głównymi elementami powinny być: ograniczanie powstawania odpadów, selektywna zbiórka i kompostowanie odpadów oraz bezpieczne składowanie pozostałych odpadów. Konieczne działania to: urealnienie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wzmocnienie egzekucji przepisów oraz uszczelnienie kontroli systemu gospodarki odpadami, podniesienie opłaty za składowanie odpadów (zwiększy zachętę do selektywnej zbiórki), określenie standardów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, opracowanie i wdrożenie krajowego programu budowy kompostowni i promocji kompostowania przydomowego, wzmocnienie roli edukacji ekologicznej i promocji. Przyjęta nowelizacja doprecyzowała natomiast obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów ale konieczne będzie wzmocnienie egzekucji tych nowych przepisów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Spalanie odpadów jest metodą najbardziej kosztowną i mogącą szkodliwie oddziaływać na zdrowie i środowisko – Zieloni Liberałowie będą działać na rzecz przeprowadzania analizy pełnych kosztów i korzyści (z uwzględnieniem efektów zewnętrznych) alternatywnych metod zagospodarowania odpadów. Tylko w oparciu o dokonanie takiej analizy możliwe jest wybranie systemu gospodarki odpadami najbardziej efektywnego ekonomicznie i najmniej szkodliwego dla zdrowia i środowiska.

ENERGETYKA

Polityka energetyczna państwa powinna opierać się na dwóch priorytetowych obszarach: efektywne wykorzystanie energii (czyli jej oszczędzanie) oraz odnawialne źródła energii.
Rozwój energetyki odnawialnej może nastąpić dzięki stopniowemu ograniczaniu subwencjonowania energetyki opartej na zasobach kopalnych (w szczególności węgla kamiennego) i wykorzystaniu uwolnionych środków na wsparcie wchodzących na rynek nowych technologii OZE do momentu osiągnięcia przez nie pozycji konkurencyjnej.
Polska nie potrzebuje nowych źródeł energii – potrzeby energetyczne kraju należy w najbliższych latach realizować poprzez inwestycje w oszczędzanie energii oraz rozwój OZE. Najtańszą energią jest energia niewyprodukowana - dlatego postulujemy przede wszystkim systemowe promowanie rozwiązań energooszczędnych. Tak jak w całej gospodarce, również w sektorze energii sprzeciwiamy się monopolom, dlatego popieramy tworzenie małych, tanich i bezpiecznych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii, zamiast wielkich i drogich elektrowni tradycyjnych i jądrowych. Małe i średnie lokalne elektrownie to także tworzenie setek tysięcy lokalnych, trwałych miejsc pracy.

Opowiadamy się za wycofaniem się z planów tworzenia w Polsce energetyki atomowej. Przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce przemawiają m.in. następujące fakty:

  • Polska zobowiązała się do rozwoju OZE do poziomu 7,5 % do 2010 i budowa EJ powoduje zwiększenie udziału nieodnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, co może spowodować w konsekwencji kary finansowe nałożone przez Komisję Europejską
  • brak jest inwestora prywatnego, który byłby w stanie sfinansować taką inwestycję i zapewnić pełne bezpieczeństwo instalacji – istnieje niebezpieczeństwo obciążenia tą inwestycją i kosztami jej zabezpieczania podczas eksploatacji, finansów publicznych, co oznaczałoby dalsze pogłębienie deficytu budżetu państwa.

Posted by Adam Phoo on 01:57. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

1 komentarze for Propozycje programowe - gospodarka odpadami

  1. Anonimowy

    What is a Png Bet? ℹ번벡 1xbet korean 1xbet korean 메리트 카지노 고객센터 메리트 카지노 고객센터 우리카지노 마틴 우리카지노 마틴 메리트 카지노 고객센터 메리트 카지노 고객센터 jeetwin jeetwin 1XBET 1XBET 473 Play Online Slots - Gold Casino

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

Współtwórcy

Archiwum bloga