Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Gdański liberał XXI wieku

dailyvideo

Propozycja polityki gospodarczej zwolenników ekologicznej ekonomii


Wprowadzenie
Polityka gospodarcza zwolenników ekologicznej ekonomii  to w sferze socjalnej absolutne poszanowanie dla praw człowieka (prawa do godnego wyżywienia, mieszkania i ubrania etc.) i zawiera ona elementy ekonomicznego ordoliberalizmu, mające na celu powstrzymanie rozwoju monopoli i oligopoli.


Walka z bezrobociem
Naczelnym priorytetem polityki gospodarczej  zwolenników ekologicznej ekonomii  jest walka z bezrobociem.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii  wdrożą program „Lokalizacja Polska/ Standort Polen/ Location Poland” którego celem będzie zapewnienie tak korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, by to w naszym kraju inwestorzy z całego świata lokowali swoje inwestycje. Innym wsparciem dla przedsiębiorców będzie głębokie odbiurokratyzowanie i uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz program „Własna firma w dwie godziny” mający umożliwić wszystkim chętnym szybkie i nieskomplikowane podjęcie działalności gospodarczej.

Zwolennicy ekologicznej ekonomii wprowadzą program „Mini Praca” mający na celu aktywizację osób niepracujących poprzez wprowadzenie możliwości łatwego zawierania kontraktów na pracę w wymiarze do 15 godzin tygodniowo. Praca taka byłaby objęta mało biurokratycznymi regulacjami i byłaby idealną ofertą dla kobiet z dziećmi czy studentów.

Monopole i konkurencja

Konkurencja na rynku jest najlepszym gwarantem ochrony praw konsumentów przed nadużyciami ze strony korporacji. Jest ponadto niepodważalnie udowodnionym naukowo sposobem na łatwą i znaczną poprawę sytuacji konsumentów.

Zwolennicy ekologicznej ekonomii utrzymają monopole tylko i wyłącznie tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione własnościami monopolu naturalnego (poprzez rosnące korzyści skali –czyli zmniejszające się koszty jednostkowe wraz ze wzrostem produkcji). Monopolami pozostaną np. sieci infrastrukturalne (gazowe, telekomunikacyjne, elektryczne, linie kolejowe, wodociągi) ale już dla działalności na tych sieciach będziemy w interesie konsumenta dążyli do zastosowania praw konkurencji. Będziemy w interesie ogółu konsumentów otwierać dotąd zmonopolizowane rynki na działanie tych prostych i skutecznych praw ekonomicznych. Będziemy zwalczać korporacje monopolizujące dziedziny życia gospodarczego.

Mniej szkodliwych subwencji
Polski system podatkowy wciąż hojna ręką rozdysponowuje subwencje dla nierentownych branż szkodzących środowisku. Hutnictwo, górnictwo, rolnictwo, infrastruktura transportowa to tylko przykłady.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii będą dążyli do eliminowania tych subwencji i zastępowania ich mechanizmami ekonomicznymi pozwalającymi na to, by konsumenci tych produktów w pełni za nie płacili, a także za koszty zewnętrzne produkcji tychże wyrobów.

Zwolennicy ekologicznej ekonomii postulują, aby pomoc publiczna w postaci subwencji była wykorzystywana tylko na takie działania, które nie mogą rozwijać się bez publicznej pomocy a jednocześnie przynoszą korzyści społeczne i ekologiczne. Polska należy do krajów członkowskich UE o najwyższych poziomach udziału subwencji w wielkości PKB (budżetu państwa??). Dla porównania poziom ten w Polsce wynosi około 4% a w Niemczech - 1%. Politycy partii zasiadających w Parlamencie są zainteresowani takim wysokim udziałem subwencji, który daje im możliwość rozdawania pieniędzy publicznych swoim grupom interesu i kupowania w ten sposób ich politycznego poparcia. Ta sytuacja powoduje nieefektywne wykorzystywanie pieniędzy publicznych co skutkuje ograniczenie powstawania miejsc pracy w nowoczesnych gałęziach gospodarki.

Zwolennicy ekologicznej ekonomii proponują stopniową likwidację subwencji do wydobycia węgla kamiennego o 10% rocznie i przekierowanie uwolnionych środków na wsparcie badań naukowych nt. oszczędzania (efektywnego wykorzystania) energii i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w tym sektorze. Takie przesunięcie subwencji (ich zazielenianie) zwiększy ilość stabilnych miejsc pracy w nowoczesnych, przyjaznych pracownikowi i środowisku naturalnemu sektorach gospodarki.

System podatkowy

Prostota i przejrzystośćZwolennicy ekologicznej ekonomii  dążą do wprowadzenia łatwego i przejrzystego systemu podatkowego. Ulgi i wyjątki zniekształcają rzeczywistą stopę opodatkowania i prowadzą do zagmatwania całego systemu podatkowego. Dlatego  zwolennicy ekologicznej ekonomii  uproszą system podatkowy tworząc go w sposób możliwie mało złożony. Zwolennicy ekologicznej ekonomii będą dążyli do zmniejszenia roli Państwa w gospodarce. Wiąże się to ze zmniejszeniem opodatkowania.


Ekologiczna reforma podatkowaZwolennicy ekologicznej ekonomii dążą do wyrównania poziomów opodatkowania kosztów pracy i kosztów energii. Redukcja opodatkowania pracy odbędzie się kosztem zwiększenia opodatkowania energii.

ERP polega na stopniowym ograniczaniu obciążeń nakładanych na pracę ludzką (podatki, składki ubezpieczeniowe) oraz podnoszeniu zielonych podatków nakładanych na zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych i energii ze źródeł nieodnawialnych.  Zwolennicy ekologicznej ekonomii  postulują, aby to przesunięcie ciężarów fiskalnych było neutralne dla wielkości budżetu Państwa – nie zmniejsza się ani nie zwiększa ilość podatków a jedynie przesuwa się te podatki z pracy na surowce i energię.

Wprowadzenie ERF rozszerzy zakres badań naukowych, zwiększy innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Udział ekologicznych podatków w systemie fiskalnym jest najwyższy w krajach skandynawskich – najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarkach na świecie

Delokalizacja miejsc pracy
Delokalizacja miejsc pracy (przenoszenie ich z kraju do kraju) jest nieuchronnym procesem ekonomicznym związanym z rozwojem gospodarczym. Miejsca pracy wymagające więcej pracy i mniej kapitału wędrują do krajów, w których praca jest tania, a kapitał kosztowny w pozyskaniu. W Polsce należy się spodziewać zaniku dziedzin pracochłonnych (przemysł odzieżowy) i pojawiania się kapitałochłonnych miejsc pracy, wymagających wysoko wyszkolonej siły roboczej. Zwolennicy ekologicznej ekonomii sprzeciwiają się przedstawianiu przez korporacje ponadnarodowe i polityków delokalizacji miejsc pracy jako tworzenia miejsc pracy.

Rozwój z absolutnym poszanowaniem NaturyZwolennicy ekologicznej ekonomii  uważają, iż przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i tak bardzo skromne, że konieczna jest ich zdecydowana ochrona by przetrwały one dla przyszłych pokoleń nie tylko jako wspomnienie. W swej polityce gospodarczej  zwolennicy ekologicznej ekonomii   dążyć będą do rozwoju gospodarczego nie szkodzącego środowisku naturalnemu, którego ocalenie dla naszych dzieci jest naczelnym zadaniem zwolenników ekologicznej ekonomii.

Posted by Adam Phoo on 01:27. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Propozycja polityki gospodarczej zwolenników ekologicznej ekonomii

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

Współtwórcy

Archiwum bloga