Zaabonuj przez email

Tłumacz/ Translate

Gdański liberał XXI wieku

dailyvideo

Państwo świeckie versus państwo wyznaniowe- zaczerpnięte z innych źródeł porównanie

PANSTWO ŚWIECKIE:1. Zupełny rozdział władzy świeckiej od duchownej. Brak odniesienia do Boga w ustawie zasadniczej.PAŃSTWO WYZNANIOWE:1. Omawianie przez liderów politycznych spraw państwowych z hierarchami kościelnymi. Obecność religijnego odniesienia w konstytucji.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:2.Święta państwowe mają charakter świecki.PANSTWO WYZNANIOWE:2.Dostojnicy kościelni uczestniczą w publicznych uroczystościach, które mają oprawę religijną: msze,nabożeństwa. Święta kościelne są świętami państwowymi.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:3. Kościoły nie ingeruja w życie polityczne. PANSTWO WYZNANIOWE:3. Religia dominująca pomaga tworzyć i wspierac partie polityczne,które realizują jej idee i interesy. Hierarchowie przemawiają do narodu.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:4. Obywatele są równi wobec prawa. PANSTWO WYZNANIOWE:4. Państwo chroni kler poprzez niepodejmowanie przez prokuraturę doniesień o przestępstwach z udziałem kleru, bagatelizowanie ich, utajnianie procesów, stosowanie najniższych wymiarów kar. Policjanci zwyczajowo nie reagują na wykroczenia kleru. Kler jest uprzywilejowany, np. zwolniony z opłat celnych, płaci mniejsze podatki, stu procentowe odpisy podatkowe na rzecz kleru, współfinansuje go państwo (np. ZUS).

PAŃSTWO ŚWIECKIE:5. Edukacja jest oparta na ogólnoludzkich wartościach świeckich.Nauka religii odbywa się w budynkach należących do kościoła i na jego koszt. PANSTWO WYZNANIOWE:5. Państwo wspiera indoktrynację religijną, udostępniając budynki publiczne i opłacając katechetów. Wywiera także presję na tych wszystkich, którzy nie chcą uczestniczyć w nauczaniu religii, np. umieszczając w szkołach symbole religijne, wliczając w rozpoczęcie roku szkolnego msze, organizując rekolekcje.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:6. badania naukowe odbywają się na uczelniach wolnych od światopoglądowej presji. PANSTWO WYZNANIOWE:6. Wyższe uczelnie mają wydziały teologiczne, finansowane przez państwo.Są one niezależne dydaktycznie od władz zwierzchnich tych szkół. Cieszą się jednak wszelkimi przywilejami.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:7. Media publiczne mają charakter świecki, bądz dają możliwość propagowania różnych światopoglądów. PANSTWO WYZNANIOWE:7. Media są poddane kontroli kościelnej i preferują jeden światopogląd.Stwarzają atmosferę, która marginalizuje inaczej myślących.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:8. Państwo w żaden sposób nie finansuje związków wyznaniowych. PANSTWO WYZNANIOWE:8. Istnieje system rozmaitych dotacji i darowizn wspierających przedsięwzięcia kościelne.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:9. Budżet publiczny nie finansuje duszpasterstw środowiskowych. PANSTWO WYZNANIOWE:9. Kler na koszt wszystkich obywateli utrzymuje swoich reprezentantów w wojsku, policji, szpitalach i strażach pożarnych.

PAŃSTWO ŚWIECKIE:10. Władz z szacunkiem traktuje obywateli, swiadoma, że pracuje z ich nadania i jest przez nich kontrolowana. PANSTWO WYZNANIOWE:10. Władza jest arogancka i - wzorem Kościoła gardzącego wiernymi - lekceważy obywateli.

Posted by Adam Phoo on 13:33. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Państwo świeckie versus państwo wyznaniowe- zaczerpnięte z innych źródeł porównanie

Prześlij komentarz

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć

Współtwórcy

Archiwum bloga